Социални Мрежи

Как да се справим с житейските трудности и на какво ни учат те?

23 юни 2023
Как да се справим с житейските трудности и на какво ни учат те?

Ден, преди да отидете на море, детето ви се разболява и всички планове пропадат. Притеснявате се, губите пари – веднъж заради поредната доза скъпи лекарства и прегледи, втори път – заради вече платените нощувки. За разкош се разболявате и вие. Питате се защо всичко това ви се случва.

 

Въобще нямате дете, а всъщност това е, за което копнеете най-силно. Пред вас стоят много по-големи предизвикателства от това да пропуснете една почивка и да покашляте десетина дни.

 

Темата с децата съвсем не ви засяга, но ето, че мрежата ви я поднася пред очите. Какво се случва, защо не работят поне маркетинговите алгоритми и правилното таргетиране и не ви оставят на мира?

 

Където и да се намираме, каквото и да ни вълнува и към каквото и да се стремим, животът ни поднася завои, земетресения и наводнения, които не са били в личните ни планове и сметки. Настройката, с която ще се отнесем към тях, определя до голяма степен начина, по който ще справим. Питър Сейдж посвещава цяла книга на темата.

 

Неочаквани стечения на обстоятелствата и обрати в реката на живота

 

Неочакваните стечения на обстоятелствата и обрати в реката на живота, възникват по целия ни път, замаскирани като трудности и несгоди, пише той от затвора, където попада без въобще някой да е допускал, че това е възможно.

Две от ролите им са ключови. Първата е да ни дадат възможност да растем – да научим нещо, което трябва, или да чуем послание, което досега сме игнорирали. Втората е да тестваме можем ли да го приложим на практика, или просто сме наизустили информацията, без да я разбираме. От интелектуалното ни възприятие какви трябва да бъдем до способността ни наистина да сме такива, се простира цял океан, особено в моментите, когато сме подложени на стрес.  

 

От възприятията и настройката ни зависият реакциите ни към случващото се с нас

 

Едно от основните господстващи убеждения на Питър Сейдж е свързано с известната сентенция на Айнщайн, че най-важният въпрос, който човек може да си зададе, е как е настроена към него вселената, в която живее – приятелски или враждебно. От пръв поглед е ясно, че двата различни отговора влекат след себе си коренно различни последствия и начин на живот. Когато възприемаме света и всичко, което той носи, като потенциално опасен или просто безразличен към нас, отношението ни към него се диктува от страха. Когато обаче го виждаме като съзнателно замислен да ни осигури добруване, растеж и радост, се настройваме съвсем различно и реагираме по друг начин на стечението на обстоятелствата от ежедневието.

Това не е просто позитивно мислене. Ако се вземат предвид добронамереността на полето, разликата във физиологичната обратна връзка на човек, когато е в състояние на хармония и дисхармония, и фактът, че посланието на всеки духовен учител залага на превъзходството на Любовта над Страха, става ясно, че това не е никаква тайна, камо ли конспирация. Това всъщност е декларация за субективната реалност на тези, които избират да вярват.

 

Приемане или съпротиваКлючова стъпка за справяне с каквито и да е трудности и злощастни обстоятелства е да приемеш напълно случилото се. Когато направиш това, стават две неща. Първо, прекратяваш безсмисленото прахосване и изтичане на енергия. Второ, можеш да използваш спестената енергия и да я приложиш за взимане на по-добри решения в реалната ситуация – особено относно това, на което се съпротивяваш.

Приемането е първата стъпка и за излизане от режима на живот, който аз наричам „заради мен“, и навлизане в по-гъвкавия режим „чрез мен“. В режим „заради мен“ не приемаме света такъв, какъвто е, а се опитваме да го променим насила, за да пасне на собствените ни представи за желаното от нас. В това състояние надаваме
боен вик, който звучи приблизително така: „Ако Животът не ми даде, каквото искам, тогава сам ще го накарам!“. Състоянието се храни от съпротивата и изсмуква силите ни. В режим „чрез мен“ се свързваме с приемането и навлизането в потока – Животът върви без усилие и нещата се стичат от само себе си. Накратко, в този режим съзнаваме колко безполезно е да се мъчим да контролираме течението на Реката на Живота и вместо това съсредоточаваме енергията си върху правилното позициониране в Реката. Хората роптаят нахалост срещу всякакви неща – като се започне от сметките и се стигне до времето! Много по-мъдро е да приемем това, което е, и да действаме подобаващо, като направим възможно най-добрата стъпка, адекватна на ситуацията.

Ако искате да усъвършенствате уменията си с по-напреднала версия на техниката, опитайте следното. Приемете каквото и да ви се е случило така, сякаш на определено ниво вие съзнателно сте го избрали. Това променя мисленето ви и вместо да се оплаквате, че животът не е бил справедлив с вас, ще осъзнаете, че даден дар просто е бил фино опакован като проблем, за да попречи на останалите да ви го откраднат! В тази нагласа се крие вълшебство – тя ви позволява да направите нещо, за което Стив Джобс казва, че не може да бъде направено. А именно: да свържете точките в перспектива.

 

Укрепващи и любими утвърждения

Във "Въпреки всичко" Питър Сейдж споделя и ключови утвърждения, към които се връща, когато на вратата
му почукат негативни мисли и настроения:

~ Всяка несгода носи със себе си зародиша на не по-малка
или дори на още по-голяма полза.
~ Животът ме обича, по-умен е от мен и всичко става точно
както трябва. Всъщност всичко върви по план!
~ Външният ми свят следва вътрешния ми свят.
~ Оплакването ми от настоящите обстоятелства е като лепило, което не ми позволява да се откъсна от тях.
~ Ако животът беше прост, нямаше да е толкова забавен!
~ Светлината на Любовта винаги разпръсква тъмнината на
страха.
~ Колкото и да вие и криволичи, Реката на Живота винаги ме
отвежда до крайната ми дестинация.

 

Какво бихте добавили вие?

Книгата "Въпреки всичко" описва реални събития и дава работещи механизми  и примери за превръщане губещите ситуации в печеливши. 

 

Сподели: